Historien & Harpen

A n n e  M a r i e  H ø s t

Historien

       & Harpen


Keltisk historiefortælling med harpeledsagelse.

Kaja Vildersbøll og Anne Marie Høst.


Se mere her!