Vildur

A n n e  M a r i e  H ø s t

VilDur

Nordisk og keltisk folkemusik-duo med Johannes Thuesen (violin, sækkepibe og fløjter) og Anne Marie Høst (harpe og harmonika).


Denne side er under opbygning.